Mein Kampf (Terjemahan Bahasa Melayu)

RM80.00

Tajuk Buku: Zweites Buch Mein Kampf (Adoft Hit ler)
Diterjemah oleh: Johan Ahmad
Diterbitkan oleh: Geroda Merah Press

Tujuan terjemahan buku ini tidak lain hanyalah sekadar memenuhkan ruang minat para pembaca di Malaysia kepada kisah Perang Dunia Ke 2 yang dimulakan oleh Jerman. Sekitar tahun 1939 – 1948 menyaksikan kebangkitan Jerman sekali lagi sebagai sebuah kuasa militer melalui Parti Nasionalis Jerman yang lebih dikenali sebagai Na zi. Parti ini dipimpin oleh seorang tokoh profilik yang sangat terkenal dalam sejarah dunia iaitu Ad o ft Hit ler. Buku ini adalah kesinambungan daripada Mein Kampft yang ditulis oleh beliau. Namun begitu buku ini juga iaitu ZWEITES BUCH menerima nasib yang sama apabila ianya hanya diterbitkan setelah kematian Hit ler. Berbanding dengan Me in Kam pft buku ini tidak begitu dikenali oleh masyarakat umum dan dikatakan bahawa ia buku ini merupakan catatan peribadi Hit ler kepada dasar-dasar kenegaraan yang ingin dibangunkan beliau sebelum mencetuskan Perang Dunia Ke 2.

Penterjermah : Johan Ahmad

Tahun Terbitan : 2019

Halaman: 309 mukasurat

ISSBN : 978967156598

19 in stock

Category: