British Malaya Jilid I

British Malaya merupakan sebuah karya Frank Swettenham iaitu seorang Residen British yang menceritakan pengalaman dan cara mengurus tadbir orang – orang Melayu. Sehingga ke hari ini buku British Malaya menjadi rujukan kepada para pengkaji sejarah yang memberi tumpuan kepada sejarah yang pentadbiran British di Tanah Melayu pada zaman kolonial. Buku ini menceritakan bagaimana sebuah negara menggabungkan 9 negeri ditadbir dengan cara tersendiri oleh British semenjak 1874.

Halaman : 248 mukasurat

ISBN : 9789672675099

Penterjemah : Khairul Asraf

Penulis : Frank Swettenham

Cetakan pertama : J.Lane. New York, London 1907

Cetakan pertama edisi ketiga : Geroda Merah Press 2022

Category: